Αναπνευστήρες & Μονοπέδιλα - Snorkels & Monofins
Επισκευές – Αλλαγές – Τροποποιήσεις

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Σπάσιμο ανάμεσα στα παπουτσάκια!


Ένα σοβαρό σπάσιμο πλακέτας, που μπορεί όμως να επισκευαστε, αν ανακαλυφθεί γρήγορα και δεν προχωρήσει αρκετά!
Αρχική μορφή


Το τελικό αποτέλεσμα (πίσω πλευρά)

Το τελικό αποτέλεσμα (μπροστά πλευρά)